All for Joomla All for Webmasters

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

3η συνεδρίασης Δ.Σ. 16 Μαρτίου 2011

3η συνεδρίασης Δ.Σ. 16 Μαρτίου 2011

Παρόντες (5): Κοκκόλης Μιχάλης, Λέκκας Στέφανος, Ζακολίκου Βιβή, Φιλιππής Δημήτρης και Διονυσόπουλος Δημοσθένης

Απόντες (2): Πολυμέρου   Τερέζα, Παπαδάκη Μαίρη δικαιολογημένα, άρα το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, συζητήθηκαν τα εξής θέματα.

1.Κατάθεση του Ταμείου σε τραπεζικό λογαριασμό

          Ο πρόεδρος Μ. Κοκκόλης και η ταμίας Βιβή Ζακολίκου γνωστοποίησαν ότι η ταμίας κατέθεσε το ποσόν που διαθέτει το ταμείο σε λογαριασμό της Γενικής Τράπεζας. Όπως διευκρινίστηκε από αμφότερους, το e-banking και οι αριθμοί κάρτας δεν έχουν ανοιχτεί. Συνεπώς, η κίνηση θα γίνεται μέσω βιβλιαρίου, ο αριθμός λογαριασμού του οποίου είναι: 98006409385. Αποφασίστηκε ομοφώνως ότι μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να μπορεί να γίνει διακίνηση μέσω κάρτας, ενός ποσού έως 900 ευρώ, και την ευθύνη της διακίνησης μέσω κάρτας να την έχει μόνο ο πρόεδρος.

2. Ενημέρωση σχετικά με τις δύο συναυλίες

          Ο πρόεδρος ενημέρωσε για την απόλυτη επιτυχία των δύο συναυλιών διαμαρτυρίας στις οποίες συμμετείχε το Σχολείο μας, στις 26-2 στη Διονυσίου Αεροπαγίτου και στις 5-3 στο Χαλάνδρι. Αμφότερες οι εκδηλώσεις προκάλεσαν το ενδιαφέρον των παραδοσιακών και ηλεκτρονικών ΜΜΕ (π.χ., στιγμιότυπα της εκδήλωσης στην Αεροπαγίτου έδειξε τουρκικό κανάλι, ραδιοφωνικοί σταθμοί και μπλογκ μετέδωσαν την είδηση κτλ.). Επίσης ο πρόεδρος διάβασε την επιστολή που έστειλε στο Δ.Σ. ο δήμαρχος Χαλανδρίου, δια της οποίας ευχαριστούσε το Σχολείο για την ποιοτική συμμετοχή του στην εκδήλωση και ζήτησε τη συνδρομή του Σχολείου μας, εφόσον υπάρξουν μουσικές εκδηλώσεις από το δήμο του.

3. Απόφαση ως προς τη συνδρομή του Συλλόγου στην Πανελλήνια Ένωση Μουσικών Σχολείων  

          Με την ευκαιρία της εκλογο-απολογιστικής συνέλευσης της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων, που έλαβε χώρα στο Αγρίνιο, στις 26-27 Μαρτίου, και στην οποία το Δ,Σ. δεν εκπροσωπήθηκε εξαιτίας των ανειλημμένων υποχρεώσεων όλων των μελών το συγκεκριμένο διήμερο, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία το εξής: να δοθεί στην Παν. Ένωση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων η τελευταία συνδρομή που ανέρχεται στο ποσόν των 200 ευρώ. Όλοι οι παρόντες συμφώνησαν ότι το νέο Δ.Σ., εκ των πραγμάτων, δεν δύναται να επιβαρυνθεί με τυχόν προηγούμενη οφειλή   παλαιότερων δ.σ.  

4. Ενημέρωση για τα της συνάντησης με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλίμου

          Α. Ο πρόεδρος Μ. Κοκκόλης ενημέρωσε για τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αλίμου, κ. Δόγκα. Η εν λόγω συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Σχολείου μας και παρουσία του διευθυντή κ. Πουή. Ο κ. Κοκκόλης διάβασε τη σχετική επιστολή που απεστάλη από το Δ.Σ. στο Δήμο σχετικά με το χώρο ανέγερσης του νέου κτηρίου του Σχολείου, ενώ στην ίδια συνάντηση συζητήθηκαν και οι ανάγκες του υπάρχοντος κτηρίου, όπως: καθαρισμός τουαλετών, βάψιμο κοινόχρηστων χώρων, κτλ. Στη συνάντηση αυτή αποφασίστηκε να διερευνηθούν από κοινού (δηλ. το Δήμο, το Σχολείο και το Δ.Σ. του Συλλόγου) τρόποι χρηματοδότησης από τον ΟΣΚ

          Β. Επιβεβαιώθηκε και κατά τη συνάντηση αυτή ότι η μεταφορά και η σίτιση για το σχολικό έτος 2011-12 μεταβιβάζεται πλέον από την Νομαρχία στους δήμους (σχετικό έγγραφο του ΥΠΔΜ διάβασε στο σώμα και ο πρόεδρος Μ. Κοκκόλης). Στο πλαίσιο αυτό, και όπως διαβεβαίωσε ο κ. Δόγκας, ο δήμος Αλίμου διάκειται θετικά απέναντι στο διαδημοτικό Μουσικό Σχολείο μας. Ο κ. Δόγκας τόνισε στον πρόεδρο Μ. Κόκκολη ότι ο δήμος θέλει τη συνέχιση των Σχολικών Επιτροπών, η λειτουργία των οποίων προσωρινά, τουλάχιστον, συνεχίζεται μετά τη δίμηνη παράταση που τους δόθηκε από το Υπουργείο.

Στο νέο αυτό πλαίσιο της μεταφοράς ευθύνης προς το δήμο, το σώμα αποφάσισε να επισπεύσει και να εντείνει τις διαδικασίες άμεσης σύστασης των σχετικών ομάδων εργασίας (σίτισης και μεταφοράς των μαθητών)

           Γ.  Μετά από την ως άνω ενημέρωση, το δ.σ. αποφάσισε ομοφώνως ότι πρέπει να εργαστεί ώστε να υπάρχει αγαστή συνεργασία με το Δήμο Αλίμου επ’ αμοιβαίο συμφέρον. Στο πλαίσιο αυτό, το σώμα ενέκρινε ομόφωνα την παραχώρηση έναντι επιμισθίου (το οποίο θα συμφωνηθεί) των έξι στούντιο του Σχολείου στον Θουκυδίδειο Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Αλίμου. Το ανάλογο αίτημα σύντομης περιοδικής χρήσης των εγκαταστάσεων του Σχολείου υποβλήθηκε από τον εν λόγω σύλλογο στο δ.σ. και ο πρόεδρος διάβασε τη σχετική επιστολή.

5. Περί της συμμετοχής του Δ.Σ στον εξοπλισμό του Σχολείου και συνδρομές

          Σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε στο σώμα ο πρόεδρος προέκυψε ότι: α. Μετά τη σχετική δραστηριοποίηση του Δ.Σ., τελικά το Τζάνειο Νοσοκομείο θα συγκαταθέσει ώστε να παραχωρηθεί στο Σχολείο μας το παλαιό μικροσκόπιό του, β. οι άμεσες ανάγκες για τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Σχολείου ανέρχονται στα εξής ποσά: 7.000 ευρώ για υπολογιστές, 10.000 για ηχοσύστημα, 5.000 για τον εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυσικής-Χημείας-Βιολογίας και 5.000 για μουσικά όργανα. Μετά απ’ αυτό συζητήθηκε από το σώμα το ενδεχόμενο να συμμετάσχει το δ.σ. στην αγορά του εν λόγω εξοπλισμού με ένα ποσό το οποίο, καθώς συμφωνήθηκε ομοφώνως, μπορεί να ανέλθει, υπό προϋποθέσεις, έως και τα 3.000 ευρώ.

Με την ευκαιρία αυτή, και λαμβανομένου υπόψη ότι μόνο μικρό ποσοστό γονέων καταβάλει την ετήσια συνδρομή του στο Σύλλογο, αποφασίστηκε ομόφωνα να παρίσταται το Δ.Σ. στις εισαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου των υποψηφίων μαθητών της Α’ τάξης του Γυμνασίου και, στο πλαίσιο μιας πρώτης γνωριμίας και ενημέρωσης με τους γονείς των νέων μαθητών, να τους ζητείται να καταβάλλουν τη συνδρομή στο Σύλλογο, έναντι, ενδεχομένως, και κάποιου διακριτικού στοιχείου που θα δίνεται στους νέους μαθητές (μπορεί να είναι μέρος της «υποχρεωτικής στολής» του Σχολείου: γιλέκο, μαύρο παντελόνι, άσπρο πουκάμισο). Ωστόσο, αποφασίστηκε αυτό να συζητηθεί και να αποφασιστεί οριστικά σε επόμενη σύγκληση του Δ.Σ. Παρεμπιπτόντως, όπως τόνισε ο πρόεδρος, έχουν διαπιστωθεί ελλείψεις σε γιλέκα της μαθητικής μπάντας και συνεπώς απαιτείται μια νέα αγορά σχετικού διακριτικού ρουχισμού. Πάντως αποφασίστηκε στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου να χρησιμοποιηθεί το υπάρχον υλικό.

6. Άλλα θέματα και προγραμματισμός εκδηλώσεων

          Το σώμα εκτίμησε ότι πρέπει να επιδεικνύεται ανένδοτη στάση από πλευράς Σχολείου και Δ.Σ ως προς τα φαινόμενα εκβιαστικών συμπεριφορών που παρατηρούνται από πλευράς μαθητών (σχετικά με καταλήψεις και εκδρομές) και, ενίοτε, γονέων (όπως έχει συζητηθεί και σε προηγούμενο Δ.Σ.). Αποφασίστηκε επιπλέον το Δ.Σ. να συνδράμει αποφασιστικά για την αποφυγή των (πολυήμερων τουλάχιστον) καταλήψεων, που τελικά αποβαίνουν εις βάρος των εκδρομών (φέτος δεν έγιναν εκδρομές και συζητείται η εκδρομή των μαθητών του Λυκείου στις διακοπές του Πάσχα!)

          Ως προς τις εκδηλώσεις: Προγραμματίζονται ή είναι υπό εξέλιξη κατ’ αυτό το μήνα οι εξής μουσικές εκδηλώσεις με μαθητές και καθηγητές του Σχολείου μας: κιθάρας (19/3), Διαδημοτικό Μαθητικό Φεστιβάλ Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης (18-20/3), ΧΟΝ (5-4/11-4), παρακολούθηση συναυλιών στο Μέγαρο Μουσικής με Κρατική Ορχήστρα (θα ενημερώσει σχετικά ο αντιπρόεδρος Στ. Λέκκας). Ως προς τις άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις: προγραμματίζεται στο Σχολείο μας «αστρονομική βραδιά» με τηλεσκόπια από την Ένωση Αστρονόμων, παρουσίαση εικαστικών έργων των μαθητών, ομιλία για τον εθισμό των νέων στο Διαδίκτυο, καθώς και την αντιμετώπιση του καπνίσματος και της χρήσης άλλων ουσιών.

   Η συνεδρίαση έκλεισε και τα Πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες σε αυτή

 1.Κοκκόλης Μιχάλης

2.Λέκκας Στέφανος

 3.Ζακολίκου Βιβή

4.Φιλιππής Δημήτρης

5.Διονυσόπουλος Δημοσθένης

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταθάς Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοβάτσου Ελένη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστούλα Βιργινία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Πολονύφης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Τριτσαρώλη Θάλεια
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ανανιάδου Μαρία
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κατσιαμάκης Ανδρέας