All for Joomla All for Webmasters

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

2η συνεδρίαση Δ.Σ. 7 Φεβρουαρίου 2011

2η συνεδρίαση Δ.Σ. 7 Φεβρουαρίου 2011

Παρόντες ( 6): Κοκκόλης Μιχάλης, Λέκκας Στέφανος, Πολυμέρου   Τερέζα, Φιλιππής Δημήτρης, Παπαδάκη Μαίρη και Διονυσόπουλος Δημοσθένης

Απόντες (1): Ζακολίκου Βιβή δικαιολογημένη άρα το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη, συζητήθηκαν τα εξής θέματα.

1. Συνάντηση της 3ης Φεβρουαρίου 2011 στο Υπουργείο Παιδείας και μουσική διαμαρτυρία της 26ης Φεβρουαρίου 2011.

Ο πρόεδρος Μ. Κοκκόλης ενημέρωσε για την παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων από την Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων των Μουσικών σχολείων Αττικής την 3η-2-2011. Το ΥΠΔΜ εκπροσωπήθηκε από τον ειδικό γραμματέα του κ. Κοντογιάννη και τους συμβούλους του κκ Σκαντάλη και Σωτηράκη

Από πλευράς Δ.Σ του Συλλόγου μας, εκτός του προέδρου, στη συνάντηση παραβρέθηκε και η Γ.Γ. Τερέζα Πολυμέρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του προέδρου κατά τη συνάντηση αυτή, και ως Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών Σχολείων, εκφράσαμε τη βασική μας ανησυχία για το μέλλον των σχολείων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές, τα αναλυτικά προγράμματα στα Μουσικά μαθήματα, τα βιβλία, αλλά και για την φετινή αναστάτωση που προκλήθηκε με την εφαρμογή των 4ωριτών στις προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού.

Για μία ακόμα φορά πήραμε υποσχέσεις για τη στήριξη των σχολείων του Πολιτισμού και τη διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει η παραμικρή πρόθεση να κλείσουν, απαξιωθούν ή συντμηθούν τα σχολεία αυτά.

Στη συνάντηση διευκρινίστηκε επιπρόσθετα ότι προωθείται η πρότασή μας για τη δημιουργία εθνικού φορέα για τη μεταφορά των μαθητών, ότι θα υπάρχει εγκεκριμένο ειδικό κονδύλι που θα αφορά αποκλειστικά τα σχολεία αυτά, η παρακολούθηση και η κατανομή του οποίου θα γίνεται μέσω συγκεκριμένου κωδικού, ότι ειδική ομάδα του παιδαγωγικού ινστιτούτου ασχολείται με την εκπόνηση των αναλυτικών προγραμμάτων και μετά την ανακοίνωσή τους θα προταθούν εκδόσεις μουσικών βιβλίων από τις οποίες θα επιλέγουν οι καθηγητές και θα τα αγοράζουμε, δημοσία δαπάνη ή με μικρή οικονομική επιβάρυνση.

Τέλος μας δηλώθηκε ξεκάθαρα ότι δεν τίθεται θέμα κατάργησης του ταμπουρά από υποχρεωτικό μάθημα, ούτε διαπραγματεύεται το 45ωρο

Αναφέρθηκε ότι τα σχολεία μας είναι προτεραιότητα για την κυβέρνηση, «αλλά   είναι ακριβά» και γι’ αυτό θα γίνει συζήτηση για τον εξορθολογισμό τους, ενώ θα ζητηθεί και η δική μας συμβολή προκειμένου να βρεθούν λύσεις.

Πάντως, παρά τη συνάντηση αυτή, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Μουσικών Σχολείων αποφάσισε να πραγματοποιήσει τη μουσική διαμαρτυρία στον πεζόδρομο της οδού Μακρυγιάννη στο Μετρό της Ακρόπολης το Σάββατο 26-2-2011 και γι’ αυτό τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει συμμετοχή στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και από τους μαθητές του Σχολείου μας.

2. Απολογισμός χοροεσπερίδας

Κατά κοινή εκτίμηση, η χοροεσπερίδα του Συλλόγου της 29ης-1-2011 αποτιμάται θετικά ως πρώτη εμπειρία τέτοιας εκδήλωσης (το στήσιμο της εκδήλωσης, το φαγητό και το καλλιτεχνικό πρόγραμμά της θεωρήθηκαν ως απολύτως αξιοπρεπή από τη συντριπτική πλειονότητα των καλεσμένων).

Αποφασίστηκε η σύνταξη ενυπόγραφου πρακτικού με τυχόν παρατηρήσεις όλων των μελών, το οποίο και θα συμπεριληφθεί στα Πρακτικά του Συλλόγου. Λεπτομερής οικονομικός απολογισμός της χοροεσπερίδας δεν έγινε, καθώς απουσίαζε λόγω ασθενείας η ταμίας του συλλόγου κ. Βιβή Ζακολίκου. Ο απολογισμός θα γίνει στο επόμενο Δ.Σ.

Αποφασίστηκε ωστόσο, το ΔΣ να αποδώσει στο μεταξύ επισήμως εύφημη μνεία στο μέλος του Συλλόγου μας κ. Σίτσα Καραμπάτη για την ουσιαστική συμβολή της στην όλη προσπάθεια. Συζητήθηκε το ενδεχόμενο επανάληψης αντίστοιχων εκδηλώσεων, δεδομένης της θετικής εμπειρίας της πρόσφατης χοροεσπερίδας.

3. Συνάντηση με το Δντή του Σχολείου

Ο πρόεδρος σε συνομιλία που είχε με τον διευθυντή του Σχολείου κ. Πουή εκτίμησαν ως απολύτως απαραίτητο να γίνει μια συνάντηση γνωριμίας με το νέο Δ.Σ. μέσα στις επόμενες μέρες, ώστε να τεθούν στο διευθυντή τα προβλήματα που μας απασχολούν (πρόγραμμα καθηγητών που μεταβάλλεται διαρκώς, πρόγραμμα επισκέψεως γονέων, διευκρινίσεις ως προς προβλήματα καθαριότητας, επίβλεψης μαθητών και σχολικών δραστηριοτήτων, παρουσία στο Σχολικό Συμβούλιο κ.λπ.)

4. Ενημέρωση πεπραγμένων ομάδας σίτισης

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για την προσπάθεια που γίνεται στον τομέα της σίτισης, την επίβλεψη της οποίας έχει αναλάβει το μέλος του Συλλόγου και γιατρός κ. Εύη Βενάκη, η οποία έχει κάνει και πρόγραμμα διαιτολογίου. Πάντως, η εταιρία που έχει αναλάβει τη σίτιση φαίνεται να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ποιότητας, όπως έχει διαπιστωθεί επανειλημμένα από σχετικούς ελέγχους του Συλλόγου. Ο Σύλλογος πάντως συνεχίζει να αγρυπνά για την τήρηση των κανόνων.

5. Χρηματοδότηση για εκπαιδευτική ενίσχυση του Σχολείου

Ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα σχετικά με την επικείμενη ενίσχυση του σχολείου με τέσσερις διαδραστικούς πίνακες. Ως προς αυτό, έγινε και συζήτηση για συμμετοχή των γονέων για τον σχετικό εξοπλισμό των αιθουσών (με κουρτίνες και ό,τι άλλο κριθεί απαραίτητο).

Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. κατέθεσαν σκέψεις ως προς τους πιθανούς χρηματοδότες και πάρθηκε απόφαση να απευθύνει το Δ.Σ. επιστολές προς τους δυνητικούς χρηματοδότες (φορείς ή φυσικά πρόσωπα). Στο πλαίσιο αυτό, έγινε αναφορά στην προσπάθεια ενίσχυσης του Σχολείου με μικροσκόπια, τα οποία πρόκειται να αποσυρθούν από το Τζάνειο Νοσοκομείο και διαβάστηκε σχετικά προσχέδιο επιστολής προς τη διοίκηση του Τζανείου, που είχαν ετοιμάσει ο πρόεδρος και ο ειδικός γραμματέας Δ. Φιλιππής.

Προτάθηκε τέλος ο Σύλλογος να συνεισφέρει οικονομικά στον εξοπλισμό των ηχοσυστημάτων του Σχολείου με ποσό που θα καθοριστεί σύντομα, αφού μελετηθεί ο προϋπολογισμός του ταμείου.

6. Σύσταση Ομάδων Εργασίας

Είναι υπό σύσταση οι ομάδες εργασίας για το κτηριακό (διερευνώνται υποψήφιοι δημόσιοι χώροι ανέγερσης του νέου κτηρίου του Σχολείου σε συνεργασία του δήμου με τον πρόεδρο του Δ.Σ του Συλλόγου μας και άλλους αρμόδιους φορείς), οι ομάδες για τη μεταφορά των μαθητών, την υγιεινή στο σχολείο, τις εκδηλώσεις και τις εκδρομές. Ως προς το τελευταίο, ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι έχουν γίνει ήδη προσπάθειες χάρη πάλι στη συμβολή της κ. Καραμπάτη, η οποία έχει έρθει σε συνεννόηση με την καθηγήτρια θεατρολόγο κ. Ιωάννου και με πρωτοβουλία της θα μπορέσουν μαθητές και γονείς του σχολείου να παρακολουθήσουν (σε ημερομηνία που θα καθοριστεί) την παράσταση το Αμάρτημα της μητρός μου από το θέατρο του Ηλ. Λογοθέτη. Επίσης, η ίδια μερίμνησε για τα της δωρεάς 16 βιβλίων λογοτεχνικού περιεχομένου στη βιβλιοθήκη του Σχολείου από το βιβλιοπωλείο «Παραθύρι».

Τέλος, αποφασίστηκε η έφορος κ. Μαίρη Παπαδάκη να διερευνήσει τη δυνατότητα παρακολούθησης εκδηλώσεων στο Μέγαρο Μουσικής.

7. Άλλα θέματα

Το σώμα σχολίασε με επικριτικούς τόνους την απαράδεκτη συμπεριφορά κάποιων (ελάχιστων) γονέων και μαθητών, που συμμετείχαν στην πρόσφατη εκδρομή στο Σερν, στην Ελβετία. Τονίστηκε από όλους ότι τέτοια φαινόμενα είναι καταδικαστέα και πρέπει να βρεθεί τρόπος να μην επαναληφθούν μελλοντικά. Επίσης, το σώμα στηλίτευσε τη συμπεριφορά ελάχιστων ευτυχώς γονέων που εκφράζονται απαξιωτικά για τον πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. Τονίστηκε ότι το Δ.Σ. δεν θα δίνει έκταση σε τέτοια μεμονωμένα φαινόμενα, αφής στιγμής οι συνεδριάσεις του είναι ανοικτές προς όλους, αναρτώνται τα Πρακτικά στο Διαδίκτυο και όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητήσει λεπτομερή ενημέρωση για τα οικονομικά και άλλα ζητήματα στις Συνελεύσεις του Συλλόγου. Τέλος, αποφασίστηκε να διερευνηθούν τρόποι για την έγκαιρη ενημέρωση των γονέων που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Κι αυτό διότι παρατηρήθηκε καθυστέρηση στην ενημέρωση σχετικά με ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ως προς τις αλλεργίες των παιδιών. Έτσι αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάρτησης πίνακα ανακοινώσεων του Δ.Σ. στο Σχολείο, ώστε να ενημερώνονται έγκαιρα όλοι.

Η συνεδρίαση έκλεισε και τα Πρακτικά υπογράφονται από τους παρόντες σε αυτή

1.Κοκκόλης Μιχάλης

2.Λέκκας Στέφανος

3.Πολυμέρου Τερέζα

4.Φιλιππής Δημήτρης

5.Παπαδάκη Μαίρη

6.Διονυσόπουλος Δημοσθένης

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταθάς Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοβάτσου Ελένη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστούλα Βιργινία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Πολονύφης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Τριτσαρώλη Θάλεια
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ανανιάδου Μαρία
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κατσιαμάκης Ανδρέας