All for Joomla All for Webmasters

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

1ης συνεδρίαση Δ.Σ. 26 Ιανουαρίου 2011

1ης συνεδρίαση Δ.Σ. 26 Ιανουαρίου 2011

Σήμερα στον Άλιμο μετά από κλήση του 1ου πλειοψηφήσαντα κ Κοκκόλη Μιχάλη συγκεντρωθήκαμε τα εκλεγμένα μέλη, μετά τα αποτελέσματα των εκλογών και όπως ανακοινώθηκαν στα πρακτικά της εφορευτικής επιτροπής, ( Πρακτικό  Εφορευτικής Επιτροπής με Αριθ. Πρωτ. 71 / 20-1-2011) οι πιο κάτω:

1.    Κοκκόλης Μιχάλης 124 ψήφοι

2.    Ζακολίκου Βιβή                          50     -/-

3.    Διονυσόπουλος Δημοσθένης 46 -/-

4.    Πολυμέρου  Τερέζα                    41 -/-

5.    Παπαδάκη Μαίρη                       27 -/-

6.    Φιλιππής  Δημήτρης 24 -/-

7.    Λέκκας  Στέφανος                      23 -/-

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΣ

Στην ψηφοφορία αυτοπροτάθηκε για την θέση του Προέδρου ΔΣ ο Κοκκόλης Μιχάλης η υποψηφιότητα υπερψηφίσθει  με απόλυτη πλειοψηφία  Ακολούθως επροτάθει από το πλειοψηφήσαντα την θέση του Αντιπρόεδρου να καταλάβει ο Λέκκας Στέφανος, μετά στην θέση του Γ. Γραμματέα  επροτάθει  η Πολυμέρου Τερέζα, στην θέση του Ταμεία Η Ζακολίκου Βιβή, στην θέση του αναπληρωτή Γραμματέα ο Φιλιππής Δημήτρης και στην θέση του εφόρου η Παπαδάκη – Καπηλίδη Μαίρη όλες οι θέσεις υπερψηφίσθηκαν  με απόλυτη πλειοψηφία Ο Διονυσόπουλος Δημοσθένης παραμένει μέλος Άρα το προεδρείο είναι:

Πρόεδρος                               Κοκκόλης Μιχάλης

Αντιπρόεδρος                         Λέκκας Στέφανος

Γενικός Γραμματέας               Πολυμέρου Τερέζα

Ταμίας                                    Ζακολίκου  Βιβή

Αναπληρωτής Γραμματέας  Φιλιππής Δημήτρης

Έφορος                                  Παπαδάκη – Καπηλίδη Μαίρη

Μέλος                                     Διονυσόπουλος Δημοσθένης

Μετά τη σύσταση σε σώμα συζητήθηκαν τα κάτωθι θέματα

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ

 

1  . Αποφασίστηκε ομόφωνα οι τακτικές συνεδριάσεις του  να γίνονται την πρώτη Δευτέρα εκάστου μήνα του σχολικού έτους και έκτατες συνεδριάσεις να γίνονται όποτε καθίσταται αναγκαίο.

2.   Επίσης αποφασίστηκε  ομόφωνα ότι στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. θα τίθενται όλα τα ζητήματα που αφορούν το Σύλλογο, οι διαδικασίες  να είναι διαφανείς και ανοικτές  σε όλα τα μέλη του Συλλόγου, και οι αποφάσεις του Δ.Σ. να λαμβάνονται με πλήρη διαφάνεια, είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία.

3.   Διευκρινίστηκε ότι εκτός του Προέδρου που καταστατικά ορίζεται κανένα άλλο μέλος του Δ.Σ. δεν εξουσιοδοτείται να το εκπροσωπεί ατομικά εντός ή εκτός του Μουσικού Σχολείου Αλίμου. Διευκρινίστηκε επίσης ότι οι αποφάσεις του Δ.Σ. έχουν  δεσμευτικό και επίσημο χαρακτήρα για όλα τα μέλη του. Συνεπώς, αποφασίστηκε ότι το Δ.Σ. θα πρέπει να παρίσταται στα διάφορα όργανα του Σχολείου ή/και γενικότερα της εκπαίδευσης με «προαποφασισμένη ατζέντα» και ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται κάθε φορά από τα καταστατικά εκλεγμένα  μέλη του (για το ΔΣ ο Πρόεδρος) η από αντιπροσωπεία του, στην οποία θα συμμετέχουν απαραιτήτως δύο εξουσιοδοτημένα μέλη από το Δ.Σ. Στο χώρο του Σχολείου ειδικότερα, και στις συναντήσεις με τον διευθυντή  για τα διάφορα τρέχοντα τεχνικά ή επείγοντα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν, το Δ.Σ. μπορεί να εκπροσωπείται από τον πρόεδρο ή και σε περίπτωση κωλύματός του από οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ. που έχει εξουσιοδοτηθεί. Δεν θα λαμβάνεται όμως κάποια πρωτοβουλία χωρίς προηγούμενη  ενημέρωση και των υπολοίπων μελών. Ωστόσο, αν αυτό δεν είναι εφικτό, η όποια πρωτοβουλία παρθεί θα τελεί υπό την αίρεση της τελικής επικύρωσής της από το Δ.Σ. Καμιά απόφαση ή πρωτοβουλία δεν θα ισχύει χωρίς προηγούμενη έγκριση του Δ.Σ.

4. Τέλος αποφασίστηκε το Δ.Σ να προχωρήσει τις διαδικασίες αλλαγής του Καταστατικού, καθώς είναι επιτακτική η ανάγκη της «επικαιροποίησής του» (π.χ. πρέπει να συμπεριληφθεί στο Καταστατικό και το Λύκειο, που δεν είχε ακόμα συσταθεί κατά το χρόνο της σύνταξης του Καταστατικού, θα πρέπει να υπολογίζονται και να αναγράφονται τα οικονομικά σε ευρώ και όχι σε δραχμές, κ.τλ.).

 

2. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

Συζητήθηκαν όλες οι λεπτομέρειες και καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες εκάστου μέλους ως προς τα της προετοιμασίας και της πραγματοποίησης της Χοροεσπερίδας του Συλλόγου, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 29-1-2011 με τη συμμετοχή καθηγητών του Σχολείου στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου. Ανακοινώθηκε ο προϋπολογισμός όπου και συμφωνήθηκε. Γνωστοποιήθηκε δε πως τέτοια εκδήλωση δεν έχει άλλη φορά διοργανώθεί  και δεν γνωρίζουμε το μέγεθος της επιτυχίας της.

 

3. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

 

. Συζητήθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες ως προς την οργάνωση των διαφόρων ομάδων του Συλλόγου (ομάδες σίτισης, μεταφοράς, εκδρομών-εκδηλώσεων κ.λπ.). Επίσης, ο πρόεδρος ενημέρωσε για τη συνάντηση της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων της 22-1-2011 όπως και για την επικείμενη προγραμματισμένη συνάντηση της 3-2-2011 των Δ.Σ. των μουσικών σχολείων με το υπουργείο Παιδείας και για ενδεχόμενη μουσική διαμαρτυρία των εν λόγω σχολείων στην Αθήνα, στις 27-2-2011, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία με το υπουργείο.

 

Τέλος έκλεισε η συνεδρίαση της 26/1/2011 και υπογράφονται τα πρακτικά από τους παρόντες

 

1.    Κοκκόλης Μιχάλης

 

2.    Λέκκας Στέφανος

 

3.    Πολυμέρου Τερέζα

 

4.    Ζακολίκου Βιβή

 

5.    Φιλιππής Δημήτρης

 

6.    Παπαδάκη Μαίρη

 

7.    Διονυσόπουλος Δημοσθένης

 

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταθάς Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοβάτσου Ελένη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστούλα Βιργινία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Πολονύφης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Τριτσαρώλη Θάλεια
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ανανιάδου Μαρία
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κατσιαμάκης Ανδρέας