All for Joomla All for Webmasters

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

19η συνεδρίαση Δ.Σ Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2012

19η συνεδρίαση Δ.Σ Δευτέρα  19 Σεπτεμβρίου 2012

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2012 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ Δ.Σ. ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Όπως προβλέπεται από το καταστατικό το σημερινό Δ.Σ. προχώρησε στην ανασύστασή του και σε επανεκλογή Προεδρείου μετά την αναμενόμενη αποχώρηση μελών του λόγω αποφοίτησης ή αποχώρησης των παιδιών τους από το Σχολείο μας. Συγκεκριμένα, αποχώρησαν αυτοδίκαια τα μέλη: Διονυσόπουλος Δημοσθένης, Ζακολίκου Βιβή και Μιχαλοπούλου Ευγενία, οι οποίοι αναπληρώθηκαν με βάση το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών από τους επιλαχόντες: Ηλιάδη Αντώνη, Χριστοπούλου Αναστασία και Καργοπούλου Ελένη. Το νέο Δ.Σ. παρουσιάστηκε σε πλήρη απαρτία και προχώρησε σε εκλογή του Νέου Προεδρείου. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα η σύνθεση του Νέου Προεδρείου είναι η ακόλουθη: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΕΛΑ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΝΕΣΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΤΕΡΕΖΑ ΕΦΟΡΟΣ: ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΕΛΟΣ: ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΕΛΟΣ: ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Α. Ανάθεση αρμοδιοτήτων νέου δ.σ. Έγινε ανάθεση αρμοδιοτήτων στα μέλη του δ.σ. Αποφασίστηκε ωστόσο να μην υπάρχει εξ ορισμού συγκεκριμένος τομέας αρμοδιότητας σε κάθε ένα, αλλά επικάλυψη και συνεργασία σε όλο το φάσμα. Τυπικά, πάντως, και για λόγους εύρυθμης και πιο αποτελεσματικής λειτουργίας ορίζονται οι αρμοδιότητες ως εξής: υπεύθυνοι ενημέρωσης ιστοσελίδας, εναλλακτικά, οι Α. Ηλιάδης, Α. Χριστοπούλου και Β. Μελά-Παπαδοπούλου, υπεύθυνη για τη λειτουργία του υπό σύσταση ραδιοφωνικού σταθμού Β. Μελά-Παπαδοπούλου, υπεύθυνη οργάνωσης εκδηλώσεων μαθητών γονέων Ε. Καργοπούλου, ευθύνη εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου στο Σχολείο-δίκτυου Ιντερνέτ, αυτοματισμού αυλόπορτας, πίνακα ανακοινώσεων, σύνταξης και αποστολής αλληλογραφίας οι Μ. Κοκκόλης- Δ. Φιλιππής. Τέλος, σε τομείς όπως η φροντίδα διαμόρφωσης για το στούντιο ηχογράφησης στο Σχολείο, η επανάληψη ομιλιών στο Κέντρο Πρόσληψης, η σύσταση ταμείου ή ομάδας Αλληλεγγύης και η συμμετοχή των παιδιών σε συναυλίες ή παρακολούθηση μουσικών εκδηλώσεων (εφοδιασμός εισιτηρίων) οι αρμοδιότητες θα κατανέμονται περιστασιακά και αναλόγως σε συνεργασία με τους υπεύθυνους καθηγητές, τους μαθητές (15μελές κλπ) και τους γονείς. Β. Σίτιση-μεταφορά μαθητών Για τη Σίτιση ούτε λόγος, ούτε καμιά ενημέρωση ακόμα. Υπάρχουν πολλαπλές οικονομικές και αντικειμενικές δυσκολίες, όπως έχουν εκτεθεί σε προηγούμενα δ.σ. Αλλά και σε ό,τι αφορά στη Μεταφορά προμηνύεται ένα δύσκολο ξεκίνημα, αφής στιγμής δεν έχουν διευθετηθεί οι οικονομικές διαφορές Λεωφορειούχων και Πολιτείας. Η ευθύνη της Μεταφοράς επιστρέφει εν πολλοίς στην Περιφέρεια καθώς οι δήμοι αδυνατούν να την εκτελέσουν. Πάντως έχει υπογραφεί η ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση) για μεταφορά των μαθητών έως τις 30-6-2013. Με αυτή την ΚΥΑ φαίνεται να ξεκινάμε, σε μια πρώτη φάση, ίσως και χωρίς προβλήματα. Τα πάντα όμως εξαρτώνται από τους λεωφορειούχους, αν δηλαδή συμφωνήσουν να αποδεχτούν το ποσοστό προπληρωμής για παλαιότερες οφειλές κλπ. Τέλος, κάποιοι λεωφορειούχοι δεν έχουν προσέλθει καθόλου για να υπογράψουν συμβάσεις. Θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το θέμα σύμφωνα με την κατάσταση που θα διαμορφωθεί. Ελπίζεται πάντως ότι θα ρυθμιστεί. Φαίνεται πως ξεκινάμε με τις δυσκολίες της κάθε έναρξης. Εάν κάτι «στραβώσει», θα το εξετάσουμε πάραυτα και θα μελετήσουμε τρόπους δράσης. Γ. Πιστοποίηση, βαθμολογία απολυτηρίου, ύλη μουσικών μαθημάτων Πάγιο αίτημα Σχολείου και Συλλόγου είναι να υπάρξει πιστοποίηση μουσικών γνώσεων στα απολυτήρια των μαθητών μας στη τα’ τάξη Γυμνασίου και Λυκείου. Πρόκειται για κατάφωρη αδικία σε βάρος των παιδιών μας που και μουσικές γνώσεις παίρνουν και προσπαθούν περισσότερο και έχουν βεβαρημένο ωράριο. Στο ίδιο πλαίσιο, είναι απαραίτητο να αναγράφονται στα αντίστοιχα απολυτήρια και τα μουσικά μαθήματα στα οποία εξετάζονται τα παιδιά με τη βαθμολογία τους. Επίσης, επισημαίνεται από καθηγητές, μαθητές, γονείς η έλλειψη συγκεκριμένης ύλης των μουσικών μαθημάτων. Στον τομέα αυτό θα εστιάσει εφέτος το νέο Προεδρείο. Για αρχή, επιφορτίστηκε ο μεν γραμματέας Δ. Φιλιππής να συντάξει σχετικές επιστολές προς αρμοδίους, ο δε πρόεδρος Μ. Κοκκόλης να ενεργήσει στα υπουργεία και στους φορείς που κρίνονται αρμόδιοι. Δ. Οργάνωση μουσικού διαγωνισμού (σύνθεση, στίχος, ενορχήστρωση) Αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανώνεται από το Σχολείο ετήσιος διαγωνισμός σύνθεσης, στίχου και ενορχήστρωσης. Θα οριστεί μια επιτροπή από καθηγητές του Σχολείου και θα δίδεται κάποιο βραβείο στους αριστεύσαντες. Αυτή η δραστηριότητα θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του υπό σύσταση ραδιοφωνικού σταθμού. Η ευόδωση της προσπάθειας εξαρτάται βέβαια από τη συμμετοχή μαθητών και καθηγητών. Το δ.σ. θα διερευνήσει τις δυνατότητες σε συνεργασία με όλους. Σε επόμενα δ.σ. αναμένεται να υπάρξουν νέα στοιχεία σχετικά με αυτό. Ε. Ημερομηνίες Γενικών Συνελεύσεων και Συνδρομή Μια πρώτη ημερομηνία για γ.σ. προτάθηκε η 3/10. Εάν στο μεταξύ δεν υπάρξουν προβλήματα με τη Μεταφορά, θα πρέπει να είναι η πρώτη τακτική γ.σ. του νέου έτους. Αν όχι είτε σε αυτή, είτε σε άλλη προγενέστερη ημερομηνία θα συγκληθεί έκτακτη γ.σ. με θέμα τις μεταφορές ή όποιο άλλο επείγον θέμα τυχόν προκύψει. Ελπίζουμε όμως ότι στις 3/10/12 θα γίνει η πρώτη τακτική μας συνέλευση, που είθισται να είναι και συνάντηση γνωριμίας με τους νέους γονείς μαθητών της Α΄ Γυμνασίου. Ως προς την ετήσια συνδρομή των μελών, ψηφίστηκε ομόφωνα να μειωθεί λόγω της κρίσης και να είναι για φέτος στα 20 ευρώ. Στ. Κυλικείο Η καινούργια δνση του Κυλικείου κρίνεται καλή επιλογή. Το οικονομικό όφελος για το Σχολείο επίσης θετικό (το αντίτιμο της ενοικίασης το εισπράττει το Σχολείο) Ζ. Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας Επιλέχτηκε η 26/1/2013 και τούτο για να υπάρχει μια ημερομηνία αναφοράς ώστε να κλειστεί η αίθουσα του Δήμου Αλίμου που μας παρέχεται σχεδόν δωρεάν. Θα υπάρξει ενημέρωση προσεχώς. Το ανωτέρω υπογράφουν οι παρόντες Μ. Κοκκόλης Τ. Πολυμέρου Α. Ηλιάδης Β. Μελά Παπαδοπούλου Ε. Καργοπούλου Δ. Φιλιππής Α. Χριστοπούλου

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταθάς Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοβάτσου Ελένη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστούλα Βιργινία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Πολονύφης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Τριτσαρώλη Θάλεια
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ανανιάδου Μαρία
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κατσιαμάκης Ανδρέας