All for Joomla All for Webmasters

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

10η συνεδρίαση Δ.Σ. Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ. Σ. Τετάρτη 9 Nοεμβρίου 2011
Παρόντες: Κοκκόλης Μιχάλης, Διονυσόπουλος Δημοσθένης, Πολυμέρου Τερέζα, Ζακολίκου Βιβή, Μελά -Παπαδοπούλου Βανέσα
Απόντες: (δικαιολογημένα) Φιλιππής Δημήτρης  (αδικαιολόγητα) Παπαδάκη-Καπηλίδη Μαίρη
 
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Ενημέρωση συνάντησης με την ηγεσία Υπ. Παιδείας, την 21-10-11
Ο πρόεδρος Μ. Κοκκόλης ενημέρωσε για τα της συνάντησης των εκπροσώπων των Μουσικών Σχολείων με τον γγ του ΥΠΔΜ κ. Κουλαηδή, τον ειδικό γραμματέα κ. Κοντογιάννη και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου. Η συνάντηση έγινε ως αποτέλεσμα της εκδήλωσης διαμαρτυρίας της 21ης-10-2011. Το Υπουργείο δεσμεύθηκε να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων μας σε καθηγητές και βιβλία έως την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Από πλευράς εκπροσώπων των Μουσικών Σχολείων ήταν παρόντες, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών Σχολείων και η γραμματέας αυτής, κκ. Κουφαλάκος και Αθανασίου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων Καλλιτεχνικών Σχολείων, κ. Αδριανός, οι πρόεδροι των Συλλόγων γονέων Πειραιά, Ιλίου, ο αντιπρόεδρος της 15μελούς του Αλίμου και ο πρόεδρος του Συλλόγου μας Μ. Κοκκόλης.
2. Τρόποι μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης με τους γονείς
Κοινή διαπίστωση είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης με όσους γονείς δεν έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, καθώς παράλληλα παρατηρείται και μια αμέλεια των παιδιών να ενημερώνουν έγκαιρα τους γονείς τους (πολλοί γονείς λαμβάνουν γνώση εκ των υστέρων για τις ανακοινώσεις που στέλνονται μέσω των παιδιών). Τούτου δοθέντος, και μετά από πρόταση του προέδρου, το δ.σ. συζήτησε το ενδεχόμενο να μελετηθεί το θέμα μιας ενδεχόμενης σύμβασης μεταξύ του Συλλόγου και εταιρείας κινητής τηλεφωνίας για αγορά μαζικών μηνυμάτων με σκοπό την ενημέρωση των γονέων μέσω SMS. Τα μέλη συμφώνησαν επί τούτου και αποφασίστηκε να διερευνηθούν προσφορές και να έρθει το θέμα προς τελική απόφαση το συντομότερο σε επόμενο δ.σ.
Στο ίδιο πλαίσιο, πάντως, αποφασίστηκε να γίνει μια αγορά καρτοκινητού τηλεφώνου, να το έχει ο πρόεδρος, και τα έξοδα να επιβαρύνουν το Σύλλογο. Και τούτο διότι, όπως διαπιστώνεται καθημερινά, οι ανάγκες επικοινωνίας είναι μεγάλες και διαρκείς, κι συνεπώς δεν είναι σωστό να πληρώνονται οι τηλεφωνικές επαφές του δ.σ. από τους ατομικούς λογαριασμούς των μελών, όπως γινόταν έως σήμερα.
Τέλος, και για το ίδιο θέμα, αποφασίστηκε κάθε Τετάρτη από 11.00 -13:00 να βρίσκεται ένα μέλος του δ.σ. στο Σχολείο για ενημέρωση των γονέων. Η εφαρμογή όμως της πρότασης αυτής θα εξαρτηθεί από την προσέλευση των γονέων. Πάντως, διευκρινίστηκε ότι οι γονείς έχουν (ή μπορούν εύκολα να βρουν μέσω διαδικτύου και της ιστοσελίδας μας, αλλά και από τις σχετικές ανακοινώσεις ή από τον δντή του Σχολείου) τα τηλέφωνα όλων των μελών του δ.σ., που παραμένουν πάντοτε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε ενημέρωση. Επαφίεται, συνεπώς, και στους γονείς (ή κυρίως σε αυτούς) να επιδιώκουν την ενημέρωση.
3. Εκδηλώσεις: Μαθητική Χοροεσπερίδα και κοπή πίτας Συλλόγου.
Αποφασίστηκε να συμμετάσχει ο Σύλλογος στη Μαθητική Χοροεσπερίδα του Σαββάτου της 12/11/11 και να υπάρξουν εκπρόσωποι του δ.σ. Δήλωσαν διαθεσιμότητα οι κ. Πολυμέρου, Μελά και Ζακολίκου. Αποφασίστηκε να έρθει σε συνεννόηση το δ.σ. με το Κυλικείο του Σχολείου ώστε να καλύψει ένα μέρος των εξόδων ή όλο το κόστος για πρόχειρο φαγητό κτλ. Αποφασίστηκε επίσης η Κοπή της Πίτας του Συλλόγου να γίνει στις 28/1/2012 και στο επόμενο δ.σ. να συζητηθούν λεπτομέρειες και αρμοδιότητες.
4. Άλλα ζητήματα: Σίτιση-Μεταφορά, αλλαγή Καταστατικού και ΑΦΜ, εθελοντική συμμετοχή γονέων σε ομάδες εργασίας.
Ως προς το θέμα της μεταφοράς είναι σε εξέλιξη ο σχετικός διαγωνισμός και προβλέπεται ότι το θέμα θα διευθετηθεί. Υπάρχει ένα ζήτημα κατασκευής πινακίδων για τις θέσεις των λεωφορείων και επ' αυτού θα μεριμνήσει ο Σύλλογος σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Ως προς τη Σίτιση, δεν υπάρχουν εξελίξεις και δεν προβλέπεται, δυστυχώς, κάποια θετική πρόοδος (λόγω και της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας). Πάντως, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σίτισης κάποιων παιδιών, τα οποία όπως διαπιστώνουν οι καθηγητές τους δεν έχουν δυνατότητα «στοιχειώδους σίτισής τους». Το δ.σ. θα παρακολουθήσει το πρόβλημα και σε συνεργασία με το Σχολείο θα διερευνήσει τρόπους αντιμετώπισής του, αλλά αυτό πρέπει να γίνει προσεκτικά (ώστε να μην εκθέσει κανέναν ο Σύλλογος ούτε ο ίδιος να εκτεθεί) και πάντως συμφωνήθηκε ότι δεν μπορούν να παρθούν εν θερμώ αποφάσεις, αλλά σε συνεννόηση και με άλλα σχολεία και φορείς.
Τέθηκε επίσης το θέμα αλλαγής Καταστατικού, καθώς οι συνδρομές αναφέρονται σε δραχμές, όπως υπάρχουν και άλλες διατάξεις του Καταστατικού μας, που είναι ανάγκη να επικαιροποιηθούν. Το θέμα να έχει ο Σύλλογος ΑΦΜ, πάντως, αν και εγείρει πολλαπλά γραφειοκρατικά ζητήματα (πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος λογιστής, κ.τλ) θα πρέπει να συζητηθεί σε επόμενη Συνέλευση του Συλλόγου.
Στο πλαίσιο αυτό, ωστόσο, τέθηκε και το ζήτημα της εθελοντικής συμμετοχής των γονέων σε διάφορες ομάδες. Αποφασίστηκε να αναρτηθούν σχετικές λίστες στην ιστοσελίδα και οι γονείς να δηλώσουν συμμετοχή σε διάφορες ομάδες (γενικών καθηκόντων, νομικής-λογιστικής-μηχανικής υποστήριξης, μουσικών-λογοτεχνικών θεμάτων κτλ). Ως προς αυτό το θέμα πάντως έχει ήδη λάβει χώρα συνάντηση με ομάδα γονέων οι οποίοι ενημερώθηκαν σχετικά. Στην συνάντηση αυτή παραβρέθηκαν οι γονείς: Αλεξανδροπούλου Έφη, Ανδρεάς Σπύρος, Ανεσιάδου Κασσιανή, Γιαννακόπουλος Κώστας, Μισούλης Γιώργος και Ψαρρή Αναστασία.
Τέλος αναγνώστηκαν τα Πρακτικά του προηγούμενου δ.σ. και η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

Το ανωτέρω υπογράφουν οι παρόντες:
Μ. Κοκκόλης
Δ. Διονυσόπουλος
Β. Ζακολίκου
Τ. Πολυμέρου
Β. Μελά - Παπαδοπούλου

ΤΡΕΧΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σταθάς Κωνσταντίνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γκοβάτσου Ελένη
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χριστούλα Βιργινία
ΤΑΜΙΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ

Πολονύφης Αθανάσιος
ΕΦΟΡΟΣ

ΕΦΟΡΟΣ

Τριτσαρώλη Θάλεια
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Ανανιάδου Μαρία
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ

Κατσιαμάκης Ανδρέας