All for Joomla All for Webmasters
Back

Μεταβατικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων στα Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια (ΦΕΚ)

ΘΕΜA: Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών
Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.9.1985) « Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 5παράγραφο 11 (περιπτώσεις β΄, γ΄, ζ΄ και η΄) και το άρθρο 8 παράγραφο 9 (περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, η΄ και θ΄).
2. Το άρθρο 16 του Ν. 1824/1988 (ΦΕΚ 296/ τ. Α’/30.12.1998), με το οποίο κυρώθηκε η Υπουργική απόφαση Γ2/3345/2.9.1988 (ΦΕΚ 649/τ. Β΄/7.9.1988) « Ίδρυση και λειτουργία μουσικών σχολείων» και ιδίως την παράγραφο 12 αυτής.
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/ τ.Α΄/23.9.1997).
5. .....

6. .....